Информационен ден

На 6 октомври 2014 г. се проведе информационен ден по проект „Развитие на системата за квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. В рамките на събитието ръководителят на проекта проф. дпн Албена Чавдарова представи Continue reading Информационен ден