Учебният процес във висшето училище – базова методическа подготовка за новоназначени и с малък опит университетски преподаватели. Част 2. Реализиране на обучението.

Целева група: Програмата е предназначена за новоназначени без преподавателски опит преподаватели, както и за университетски преподаватели с малък опит в обучението на студенти (до 3 години).

Анотация: Целта на курса е да подготви участниците да реализират ефективен учебен процес със студентите.

Задачи на курса:
1) Участниците да развият или да усъвършенстват презентационните си умения.
2) Участниците да осмислят и да отработят компонентите на процеса на провеждане на различните занятия (лекции, упражнения, практически занятия).
3) Участниците да се запознаят и/или да упражнят някои от най-често използваните интерактивни методи на обучение.