Учебният процес във висшето училище – базова методическа подготовка за новоназначени и с малък опит университетски преподаватели. Част 3. Ефективност на процеса на обучение на студентите.

Целева група: Програмата е предназначена за новоназначени без преподавателски опит преподаватели, както и за университетски преподаватели с малък опит в обучението на студенти (до 3 години).

Анотация: Целта на курса е да подготви участниците да реализират ефективен учебен процес със студентите.

Задачи на курса:
1) Участниците да осмислят факторите за ефективност на учебния процес.
2) Участниците да развият или усъвършенстват презентационните си умения.
3) Участниците да се запознаят с различните форми на оценяване на постиженията и прогреса (развитието) на студентите.
4) Участниците да се запознаят с различни форми и методи за оценяване на ефективността на провеждания от тях учебен процес.
5) Участниците да развият умения за оценяване на ефективността на провежданото от тях обучение.