Руски език

Название на курса „Руски език, равнище А1”

• Целева група

Преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“

• Анотация

Целта на курса е да формира начална комуникативна компетентност на курсистите, като ги запознае с граматичните правила и с лексиката на руския език и стимулира формирането на основни комуникативно-речеви навици. Крайният резултат е достигането на ниво А1. Общият брой на часовете е 90.


 

Название на курса „Руски език, равнище А2”

• Целева група

Преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“

• Анотация

Целта на курса е да допринесе за усъвършенстване на комуникативната компетентност на курсистите, като ги запознае с граматичните правила в руския език, разшири знанията им по лексика и стимулира формирането на трайни комуникативно-речеви навици. Крайният резултат е достигането на ниво А2. Общият брой на часовете е 90.


 

 Название на курса „Руски език, равнище В1”

• Целева група

Преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“

• Анотация

Целта на курса е да развитие комуникативната компетентност на курсистите, като затвърдява знанията в областта на граматиката, разшява лексикалния им запас и стимулира формирането на трайни комуникативно-речеви навици. Крайният резултат е достигането на ниво В1. Общият брой на часовете е 90.


 

Название на курса „Руски език, равнище В2”

• Целева група

Преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“

• Анотация

Целта на курса е да формира високо равнище на комуникативна компетентност на курсистите, като затвърждава и разширява знанията на лексиката, граматичните правила в руския език и стимулира използването на комуникативно-речевите навици. Крайният резултат е достигането на ниво В2. Общият брой на часовете е 90.


 

 Название на курса „Руски език, равнище С1”

• Целева група

Преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“

• Анотация

Целта на курса е да формира високо равнище на комуникативна компетентност на курсистите във всички сфери на общуване, като затвърждава и разширява знанията на лексиката, граматичните правила в руския език и стимулира използването на комуникативно-речевите навици. Крайният резултат е достигането на ниво С1. Общият брой на часовете е 90.