Интерактивен подход в обучението във висшите училища

Целева група: Преподаватели във висшите училища

Анотация: Курсът е разработен с цел да бъде приложно възможен за преподаватели в различни специалности на висшите училища. Представя най-важните цели, формати за изпълнение и оценяване, които могат да се използват в интерактивно ориентирано обучение. Всяка тема е ресурсно обезпечена чрез различни модели, който могат да стимулират преподавателите към създаване на подобни компоненти в конкретната научна област, в която преминават.