Разпис на курсовете

 

Название на курса

Време на провеждане

Място на провеждане

Компютърна  текстообработка

12-14 ноември 2014 (сутрин или след обяд в зависимост от постъпилите
заявки) – по 5 уч. часа дневно

кампус „Изток“ бл. 3, зала 317
Презентация и презентиране 20-22 ноември 2014 oт 09:00 ч. по 5 уч. часа дневно

кампус „Изток“ бл. 3, зала 317

 Подготовка на публикации в електронен формат  27-29 ноември 2014 (сутрин или след     обяд в зависимост от постъпилите
заявки) – по 5 уч. часа дневно
 кампус „Изток“ бл. 3, зала 317
 Английски език,  ниво В1  22 и 23 ноември; 29 и 30 ноември; 13 и 14 декември; 20 и 21 декември 2014 (сутрин) – по 6 уч. часа дневно, общо 48 присъствени  + 42 дистанционни  кампус „Изток“ бл. 1,
 Английски език,  ниво В2  22 и 23 ноември; 29 и 30 ноември; 13 и  14 декември; 20 и 21 декември 2014 (сутрин) – по 6 уч. часа дневно, общо 48 присъствени  + 42 дистанционни  кампус „Изток“ бл. 1,
 Английски език,  ниво С1   22 и 23 ноември; 29 и 30 ноември; 13 и 14 декември; 20 и 21 декември 2014 (сутрин) – по 6 уч. часа дневно, общо 48 присъствени  + 42 дистанционни  кампус „Изток“ бл. 1,
 Английски език,  ниво А2  22 и 23 ноември; 29 и 30 ноември; 13 и 14 декември; 20 и 21 декември 2014 (сутрин) – по 6 уч. часа дневно, общо 48 присъствени  + 42 дистанционни  кампус „Изток“ бл. 1,
 Руски език  11.11, 14.11, 18.11, 21.11, 25.11,  28.11, 2.12,5.12,9.12, 12.12, 16.12, 19.12, 23.12
 кампус „Изток“ бл. 3, зала 308
 Немски език  От 9:00 часа, по 6 часа на ден. 22./23.11; 29./ 30.11; 13./14.12; 20/21.12. 2014г. – общо 48 часа присъствени и 42 часа дистанционни.  кампус „Изток“ бл. 1, зала 533
 Академични жанрове  11.12.2014 – 13.12.2014  – от 15,00 до 19,00 ч.  кампус „Изток“, бл.3, зала 307
 Редактиране и рецензиране 20 ноември 2014  г. – 13:00 часа;21 ноември 2014 г. – 09:00 часа  кампус „Изток“, бл.3, зала 307
 Публикуване в електронни научни издания  21 ноември 2014 – петък – 6 часа  от 17 часа и 22 ноември 2014 от 9 до 18 часа  – 10 часа  кампус „Изток“ , бл. 3, зала 302
 Общуване и култура  10.11.2014 – 12.11.2014 или 27.11.2014 – 29.11.2014 – от 15,00 до 19,00 ч.  кампус „Изток“, бл.3, зала 317
 Научният дискурс  13. ноември 2014  г.  – следобед; 14 ноември  2014 г. – сутрин и следобед  кампус „Изток“, бл. 3, зала 307 
 Научна дискусия. Дебати  27  ноември – четвъртък – 6 часа  от 17 часа и  29 ноември 2014 от 9 до 18 часа  – 10 часа  кампус „Изток“, бл. 3, зала 302 за 27 ноември и зала 307 за 29 ноември 
 Квалификационен курс: „Учебният процес във висшето училище – базова методическа подготовка на новоназначени и с малък опит университетски преподаватели“. Част 1. Подготовка на преподавателя за процеса на обучение  17. ХІ – от 10 до 15 ч.:
– присъствени занятия
18.ХІ: 10-13 ч.  -присъствени занятия;
13-15 ч.- самостоятелна работа в Мудъл
19.ХІ. – самостоятелна работа в Мудъл
 кампус „Изток“ бл. 3, зала 308
 Квалификационен курс
„Учебният процес във висшето училище – базова методическа подготовка на новоназначени и с малък опит университетски преподаватели“.
Част 2. Реализиране на обучението
 24. ХІ – от 10 до 15 ч.:
– присъствени занятия
26.ХІ: 10-13 ч.  -присъствени занятия;
13-15 ч. самостоятелна работа в Мудъл
27.ХІ. – самостоятелна работа в Мудъл
 кампус „Изток“ бл. 3, зала 308
 Квалификационен курс
„Учебният процес във висшето училище – базова методическа подготовка на новоназначени и с малък опит университетски преподаватели“.
Част 3. Ефективност на процеса на обучение на студентите
 1. ХІІ– от 10 до 15 ч.:
– присъствени занятия
2.ХІІ: 10-13 ч.  -присъствени занятия;
13-15 ч. самостоятелна работа в Мудъл
3.ХІІ. – самостоятелна работа в Мудъл
 кампус „Изток“ бл. 3, зала 308
 Интерактивни методи за обучение във ВУЗ 10.12.2014 г. от 9 -13 часа;11.12.2014 г. от 9-17 часа;12.10.2014 г. от 9-17 часа;17.12.2014 г. от 9-13 часа  кампус „Изток“ бл. 3, зала 308
 Квалификационен курс
 „Интерактивността в обучението”
 9. ХІІ– от 10 до 15 ч.:
– присъствени занятия
10.ХІІ: 10-13 ч.  -присъствени занятия;
13-15 ч. самостоятелна работа в Мудъл
11.ХІІ. – самостоятелна работа в Мудъл
 кампус „Изток“ бл. 3, зала 317
 Дизайн на университетски курс  21 ноември 2014 г. 9:30  Център за дистанционно обучение  на ФП 9:30
 Съвременни образователни стратегии и методи на обучение  13 и 14 ноември 2014 г. по 5 часа на ден, от 9:00  + 5 часа дистанционно обучение  кампус „Изток“ бл. 3, зала 308
 Наука и научно излседване  от 10 ноември до 15 декември  изцяло дистанционно
 Дизайн и осъществяване на емпирично научно изследване  13 ноември или 20 ноември по 5 часа на ден сутрин/следобед  кампус „Изток“ бл. 3, зала 308
 Дисертационно изследване  28 ноември по 5 часа на ден от 13:00 часа  кампус „Изток“ бл. 3, зала 308

 

Графици за провеждане на курсовете ще се публикуват периодично и във Виртуалния кариерен център.

www.uni-sofia.bg/ces

freefac@feb.unisofia.bg

(02) 8738123