Контакт

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Център за образователни услуги

Телефон: (+359) 2 8738 123

Имейл: freefac@feb.uni-sofia.bg

Skype: COU_2006