Квалификационни курсове

⇒Списък на предлаганите квалификационни курсове (2014/2015 учебна година)

Модул 1: Информационни и комуникационни технологии

Модул 2: Чужди езици

Модул 3: Академично писане

Модул 4: Комуникативни умения

Модул 5: Методика на академичното преподаване

Модул 6: Съвременни образователни стратегии и технологии

Модул 7: Науката стъпка по стъпка