Е-ресурси

За достъп до електронните ресурси, предлагани от Виртуалния кариерен център за преподаватели, е необходимо:

1. Да подадете Заявка за участие в обучение.

2. Да активирате сайта с Електронни ресурси на Виртуалния кариерен център за преподаватели.

3. След като бъдете уведомени от ЦОУ на Вашия имейл адрес, че сте включени в курс, да влезете в електронната платформа с Вашето потребителско име и парола (едни и същи за всички електронни системи на Университета).

При затруднения или въпроси
freefac@feb.uni-sofia.bg
02 8738123
COU_2006 (Skype)